logo

Thursday 29th of September 2016

TH - Time
กันยายน 2016
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
กองทุน กยศ.e-Studentloan
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุน กยศ.
        ผู้กู้รายเก่า (ชั้นปีที่ 1) / ผู้กู้รายใหม่ (ทุกชั้นปี) และ ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.อบ.
        ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
       ประจำปีการศึกษา 2559 
        ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1
        ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
        ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.ราชภัฏอุบลฯ 
        นศ.ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมโปรดอ่านรายละเอียดการทำสัญญากู้ยืมเงินฯ..ที่นี่
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2559)  
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559
        ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559
>> >ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้
เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน


2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559
         ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
         ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
         ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.ราชภัฏอุบลฯ
(ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 และ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ติดต่อสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด)
(ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.ราชภัฏอุบลฯ สัมภาษณ์ที่กองพัฒนานักศึกษา)
(สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559)
(นศ.ที่ไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษาด้วยตนเอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559)
 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1(รหัส 59) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 
       (รหัส นศ. 55 56 57 และ 58)

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ กยศ. ปีการศึกษา 2559        
          ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ กรอ. ปีการศึกษา 2559       
         
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
          (ตัวอย่าง) การบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
          หนังสือรับรองการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 16:38 น.
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.