logo

Wednesday 23rd of August 2017

TH - Time
สิงหาคม 2017
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
กองทุน กยศ.e-Studentloan
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
       ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 ประกาศ รายชื่อแก้ไขเอกสารแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กองทุน กยศ. ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
      ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อและนำเอกสารมาแก้ไขฯ ที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560

 ประกาศ ผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
       - ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
       - ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
       - ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.ราชภัฏอุบลฯ
       - แนวปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม โปรดอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 #สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
 ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 #สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตารางบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการทำกิจกรรม (กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ใบเกียรติบัตร หรือหนังสือคำสั่งแนบ)

 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2560)
 ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
        ชุดที่ 8 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 9 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 10 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 12 - 25 เมษายน 60)
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60) 
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 16 - 28 ก.พ. 60) 
        ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 4 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 5 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 6 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 7 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60)
        ชุดที่ 8 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60)
        ชุดที่ 9 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 22 - 31 มี.ค. 60
        ชุดที่ 10 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 22 - 31 มี.ค. 60 
       ชุดที่ 11 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 12 - 25 เม.ย. 60

>> >ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้
เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 16:45 น.
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.