logo

Monday 08th of February 2016

TH - Time
กุมภาพันธ์ 2016
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้89
mod_vvisit_counterเดือนนี้703
mod_vvisit_counterรวม903617
ป้ายโฆษณา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กิจกรรมนักศึกษา
เขียนโดย สิรภัทร   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2010 เวลา 10:56 น.

 รับสมัครสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
       และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
       ประจำปี 2559

ขอเชิญผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
      เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต
      นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ จังหวัดสกลนคร 
       ระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ 
www.ohm.go.th/jitarsa
 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

 เปิดรับสมัครโครงการกระทิงแดง ยูโปรเจค ปี3 (Download ใบสมัคร ได้ที่
http://ktd-uproject.com/home.php)
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน"
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : โครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ"คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน"

โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมลายู) ชิงทุนการศึกษารวม 340,000 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:35 น.
 
ข่าวรับสมัครงาน
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2010 เวลา 15:14 น.

 บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979 จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 10:02 น.
 
ทุนการศึกษาทั่วไป
เขียนโดย สิรภัทร   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:09 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
       เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นักศึกษาทุนช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
 รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเสนอประวัติและผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
 
สมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ทุนละ 8,000 บาท
(ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:28 น.
 
กองทุน กยศ.e-Studentloan
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
       กองทุน กยศ. (ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 1 - 3 รหัส นศ. 56 57 58) ภาคการศึกษาที่ 2/2558

 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 7 ก.ย. 58) 
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 30 ก.ย.58) 
        ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 1 - 7 ต.ค. 58)
        ชุดที่ 4 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค. 58) 
        ชุดที่ 5 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59) 
        ชุดที่ 6 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ม.ค. 59)
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59) 
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59)
>>>ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้
เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน


2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
       (รหัส นศ.56 57 และ 58)

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
          (ตัวอย่าง) การบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
          หนังสือรับรองการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:25 น.
 
กองทุน กรอ.
เขียนโดย สิรภัทร   
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2010 เวลา 09:30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
      กองทุน กรอ. (ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 1 - 3 รหัส นศ. 56 57 58) ภาคการศึกษาที่ 2/2558


 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59)
ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
       ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลังระหว่างวันที่ 13 ต.ค. - 13 พ.ย. 58) 
       ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลังระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค. 58) 
       ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลังระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59)

>>>ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้ เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน
และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

 แนวปฏิบัติการทำสัญญากองทุน กรอ. ผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 55 - 57) ปีการศึกษา 2558 
       ดาวน์โหลด..หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ กองทุน กรอ ประจำปีการศึกษา 2558
       ดาวน์โหลด..บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 10:23 น.
 

ข้อมูลข่าวสาร

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.