logo

Wednesday 23rd of August 2017

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
TH - Time
สิงหาคม 2017
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้85
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้234
mod_vvisit_counterเดือนนี้2119
mod_vvisit_counterรวม981174
ป้ายโฆษณา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กองทุน กรอ.
เขียนโดย สิรภัทร   
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2010 เวลา 09:30 น.

 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
       ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2560)
       ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)
 ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2560
       คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กรอ.
       สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงิน กรอ. ได้
       หนังสือรับรองรายได้ กองทุน กรอ.
       ตารางบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
       หนังสือรับรองกิจกรรมจิตอาสา
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
       ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2560)
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
         ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 16 - 28 ก.พ. 2560) 
         ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 2560
         ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2560) 
         ชุดที่ 4 (ติดต่อกองคลัง วันที่ 15 - 31 มี.ค. 2560)
>> >ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้
เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
   2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
   2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
   2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 11:30 น.
 
กองทุน กยศ.e-Studentloan
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
       ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 ประกาศ รายชื่อแก้ไขเอกสารแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กองทุน กยศ. ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
      ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อและนำเอกสารมาแก้ไขฯ ที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560

 ประกาศ ผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
       - ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
       - ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
       - ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับ ม.ราชภัฏอุบลฯ
       - แนวปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม โปรดอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 #สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
 ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 #สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตารางบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
 ดาวโหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการทำกิจกรรม (กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ใบเกียรติบัตร หรือหนังสือคำสั่งแนบ)

 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2560)
 ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
        ชุดที่ 8 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 9 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 10 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 12 - 25 เมษายน 60)
 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60) 
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 16 - 28 ก.พ. 60) 
        ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 4 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 5 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 6 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 60) 
        ชุดที่ 7 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60)
        ชุดที่ 8 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มี.ค. 60)
        ชุดที่ 9 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 22 - 31 มี.ค. 60
        ชุดที่ 10 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 22 - 31 มี.ค. 60 
       ชุดที่ 11 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 12 - 25 เม.ย. 60

>> >ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง<<<
1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้
เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 16:45 น.
 
กิจกรรมนักศึกษา
เขียนโดย สิรภัทร   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2010 เวลา 10:56 น.

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
      ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักปฏิบัติดังต่อไปนี้

          . ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ ๕– ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ที่ งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑
(หากไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิการเข้าอยู่หอพัก)

          ๒. ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ที่ กองคลัง

- หอพักชายไตรเทพเมธี             จำนวน  ๒,๔๐๐  บาท/ปีการศึกษา

- หอพักหญิงกุลภัฏ                  จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท/ปีการศึกษา

- หอพักหญิงเรือนธิดา              จำนวน  ๔,๐๐๐  บาท/ปีการศึกษา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 12:21 น.
 
ทุนการศึกษาทั่วไป
เขียนโดย สิรภัทร   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:09 น.

 ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความในหัวข้อ นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนช่วยงาน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนช่วยงานประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา(ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในสาขาที่กำหนด มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11 ประจำปี 2559
 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:03 น.
 

ข้อมูลข่าวสาร

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.